Miss Blumarine Denim Shorts

Denim Shorts

Blue Denim Shorts by Miss Blumarine

Buy for A$196 from farfetch.com