Stella McCartney Velvet Blazer

Velvet Blazer

Navy Velvet Blazer by Stella McCartney

Buy for A$2,561 from farfetch.com